Confidentialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Selven Cake Logistics S.R.L. garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre S.C. Selven Cake Logistics S.R.L. pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventualele promotii, etc…

S.C. Selven Cake Logistics S.R.L. nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dvs. de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde si nu ofera catre terti adresele de e-mail obtinute prin intermediul site-ului www.magieincofetarie.ro. De asemenea, S.C. Selven Cake Logistics S.R.L. nu divulga datele dvs. personale altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

Pentru executarea Contractului, Societatea va transmite datele cu caracter personal culese de la Clienți către firma de curierat care va livra produsele, precum și către unitățile bancare prin care vor fi procesate plățile, aceste transmiteri de date nefiind considerate încălcări ale prevederilor Legii nr. 677/2001.

Datele dvs. personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

Toate datele cu caracter personal vor fi pastrate de catre colectivul nostru, respectand intocmai prevederile legale aflate in vigoare.

S.C. Selven Cake Logistics S.R.L. va reține datele D-voastră personale și le va folosi numai în scopul de reclamă, marketing și publicitate, precum și în scopul informării Clienților asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia.

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Societatea înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către Vizitatori/Utilizatori/Clienți.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificatăși completată, Societatea are obligația de a administra în condiții de siguranțăși numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Utilizatorii/Clienții. 
Societatea respectă dreptul la confidențialitate a datelor fiecărei persoane care accesează Site-ul.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. Selven Cake Logistics S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este cea de reclamă, marketing și publicitate. Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare Societății pentru a informa clienții cu privire la situația contului lor de pe www.magieincofetarie.ro, cu privire la evoluția și starea comenzilor lor, precum și la evaluarea produselor și serviciilor oferite. Societatea poate notifica clienții săi cu privire la ofertele sale curente prin newsletter-ul săptămânal, putând trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Clientul acceptă să primească de la Societate mesaje de informare sau comerciale la adresele de e-mail comunicate Societății.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai Societății. Prin înscrierea pe Site/efectuarea unei Comenzi și completarea datelor personale în formularele de înscriere, Utilizatorii/Clienții declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a Societății și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Societății la adresele de e-mail comunicate Societății,

participarea la concursuri, promoții;

transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în Site, administrare, etc);

statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii Site-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și alte servicii noi.

SC SELVEN CAKE LOGISTICS SRL ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
a. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea unitatii, fiecare dintre acestia acceaza baza de date cu propriul nume de cont si parola. Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
b. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu;
c. Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori este inregistrata;
d. La intervale de timp (3 luni) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;
e. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi (BitDefender).
f. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare (facturi, avize de insotire a marfii, contracte comerciale).

Operator de date cu caracter personal nr. 33540