Termeni si conditii generale de utilizare

Termeni si Conditii Generale de Utilizare

Folosirea, incluzand vizitarea si cumpararea produselor de pe site-ul www.magieincofetarie.ro, implica acceptarea termenilor si conditiilor ce vor fi detaliate in paragrafele urmatoare, motiv pentru care vă rugăm să le citiți cu atenție.

Date de identificare

S.C. Selven Cake Logistics S.R.L. este o persoană juridică română, legal constituită conform prevederilor legale române, cu sediul în loc. Brasov, str. Merilor, nr. 2p, jud. Brasov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J8/938/2014, având Codul Unic de Înregistrare: 33300497, atribut fiscal RO, cont bancar RO13BTRLRONCRT025953801, deschis la Banca Transilvania, suc. Brasov, numit în continuare Societate.

Magazinul online www.magieincofetarie.ro este proprietatea SC Selven Cake Logistics SRL, avand date de contact, Tel.: 0747.359.830, e-mail: contact@magieincofetarie.ro.

Definiții:

Client: reprezintă persoana fizica sau juridica, care viziteaza si cumpara produse din magazinul electronic  www.magieincofetarie.ro, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Condițiile de Utilizare ale prezentului Site, îndeplinind toate conditiile  procesului de înregistrare, finalizând o Comandă.

Comanda: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării Site-ului de către Client, ce intervine ca formă de comunicare între Societate și Client;

Contract: Contractul dintre Societate și Client se naște în momentul confirmării comenzii de către Societate, acesta fiind de acord să livreze Clientului produsele comandate de către acesta, iar Clientul este de acord să efectueze plata acestora.

Condiții de utilizare

Clienții magazinului electronic sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare expuse mai jos.
Prezentul “Termeni și condiții” sunt prevederi minimale aplicabile, utilizarea Site-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.

Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând, fara preaviz, prin actualizarea prezentului Site, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți Clienții.

Prin accesarea Site-ului Utilizatorii/Clienții consimt să respecte termenii și condițiile prezentate în continuare precum și legislația aplicabilă.

Derularea operațiunilor de vânzare prin Site

Contractul

Prin lansarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Societatea își derulează operațiunile pe Site.Dacă Societatea confirmă executarea unei Comenzi, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Societate se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Societății către Client, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

Societatea nu consideră în nici un moment o Comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Așadar, Contractul intrăîn vigoare la confirmarea Comenzii de către Societate.

Prezentele termene și condiții generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

Obiectul Contractului 
Obiectul Contractului îl constituie produsul/produsele Societății cu privire la care Clientul și-a exprimat opțiunea de a le cumpăra, prin generarea unei Comenzi pe Site confirmată de către Societate. Produsul/produsele are/au caracteristicile menționate de către Societate pe Site.

Societatea depune eforturi pentru menținerea corectitudinii informațiilor/imaginilor expuse pe Site. Cu toate acestea, având în vedere posibile erori cu privire la aceste informații, Societatea precizează că imaginea produselor au caracter informativ, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără notificare prealabilă din partea producătorului. De asemenea, unele caracteristici ale produselor prezentate pe Site, pot fi modificate de către Societate fără preaviz sau pot conține erori de operare.

De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, însă Societatea face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante.

Promoțiile/ofertele prezentate pe Site sunt valabile în limita stocului disponibil.

Prețul Contractului

Prețul produsului/produselor este acela menționat pe Site. Prețul poate fi modificat de către Societate, în orice moment, fără preaviz.

Pentru a fi aplicabil prețul produsului trebuie să fie sincer și serios. Astfel, Societatea atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale Site-ului sau erori, prețul afișat pe Site poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Societatea va informa Clientul asupra prețului corect.

Prețul afisat include TVA.

Metode de livrare și plată

Plata la curier: plata produsului se face după preluarea coletului de către Client. Plata se va face direct către firma de curierat pe bază de chitanță. Societatea atenționează Clienții căîn cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Societate să permită Clientului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării contravalorii acestora.

Plata cu fila CEC in sistem ramburs la primirea coletului, se face doar în baza confirmării de comandă emise de societate, în urma confirmării telefonice a comenzii cu un consultant de vânzări.

Plata cu ordin de plată: se face doar în baza confirmării de comandă emise de societate, în urma confirmării telefonice a comenzii cu un consultant de vânzări. Livrarea mărfii se face după confirmarea plății în contul de mai jos:

RO13BTRLRONCRT025953801, deschis la Banca Transilvania, suc. Brasov

In cazul produselor disponibile la comanda, modalitatea de plata este 30% avans in momentul lansarii comenzii si 70% la livrarea produselor, se face doar în baza facturii proforme emise de societate, în urma confirmării telefonice a comenzii cu un consultant de vânzări.

Livrarea

Produsul va fi livrat Clientului printr-o firmă de curierat.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că Societatea de curierat rapid livrează coletele conținând produsele Comandate de către D-voastră între orele 08:00 și 16:00, de aceea vă rugăm să ne indicați o adresă de livrare unde puteți fi găsit în acest interval de timp! În cazul în care Clientul nu se află la adresa de livrare în momentul livrării, agentul de curierat rapid lasă o înștiințare la acea adresă. Pe înștiințare va apărea numărul coletului și numărul de telefon al firmei de curierat. Clientul are la dispozitie 5 zile lucrătoare pentru a conveni cu Societatea de curierat rapid asupra unei alte zi pentru livrare. Dacă acest lucru nu se realizează, agentul de curierat rapid returnează coletul Societății. Dacă Clientul nu se află la adresa de livrare și agentul de curierat rapid nu poate lăsa nici o înștiințare, acesta va încerca livrarea și în urmatoarea zi de lucru. Dacă livrarea eșueazăși a doua oară, Societatea de curierat rapid returnează coletul Societății.

În afară de cazul în care este agreat de Societate și Client diferit, Societatea se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate produselor Comandate de către Clienți în momentul predării acestora către serviciul de curierat rapid.

Societatea va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare la Client.

Dreptul de proprietate asupra produselor va fi transferat Clientului doar în momentul efectuării plății.

Politica de returnare

Potrivit legislației în vigoare, Clientul are dreptul să notifice în scris Societatea că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile de la primirea produsului.

Așadar, Clientul are dreptul de a returna produsul achiziționat, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile de la primirea acestuia, cu suportarea cheltuielile directe de returnare.

Atragem atenția că, în cazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, accesorii lipsă, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă din valoarea produsului, sumă ce va fi comunicată Clientului după evaluarea prejudiciilor aduse.

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face în cel mult 30 de zile de la retur.

Termene de livrare

Societatea va livra produsele în cadrul termenelor menționate pe Site pentru produsul Comandat, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care Clientul a generat Comanda, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel.

Societatea, în cazul în care nu poate executa Contractul motivat de faptul că produsul nu este/nu mai este disponibil, va informa Clientul despre această indisponibilitate, urmând ca sumele de bani achitate de către Client pentru produsul sau serviciul indisponibil să fie rambursate în termen de maximum 15 de zile lucrătoare.

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, Societatea va anunța Clientul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării.

În cazul în care Societatea primește informații eronate legate de livrarea produselor, Societatea poate refuza onorarea livrării, fără ca acest lucru să se considere încalcare a Contractului, sau poate stabili un nou termen de onorare a Comenzii.

Politica de confidențialitate

Societatea prelucrează date cu caracter personal prin culegerea de la Utilizatori/Clienți a datelor personale necesare executării Contractului și se obligă să respecte dispozițiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 
Datele obținute de către Societate vor fi stocate în baza Sa de date iar Societatea va lua toate măsurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau folosirii ilegale.
Pentru executarea Contractului, Societatea va transmite datele cu caracter personal culese de la Clienți către firma de curierat care va livra produsele precum și către unitățile bancare prin care vor fi procesate plățile on-line, aceste transmiteri de date nefiind considerate încălcări ale prevederilor Legii nr. 677/2001.

Răspunderea Societății

Societatea nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nici o pierdere suferită de către Client în situația în care aceasta respectă prevederile prezentei termeni și condiții. 
Societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri de pe Site.

Societatea nu este responsabilă pentru daunele directe și/sau indirecte de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi în baza prezentei termeni și condiții pentru situația în care își îndeplinește toate obligațiile rezultate din acesta. Societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru daune directe și/sau indirecte care rezultă din utilizarea produselor dupa livrare și în special pentru pierderea acestora după livrare.

Reclamațiile privind deficiențele produsului/produselor achiziționate pot fi făcute in maximum 24 ore de la primirea coletului, la următoarea adresă de e-mail: contact@magieincofetarie.ro sau tel: 0747.359.830

Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea/executarea cu întârziere/executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale, dacă o astfel de executare/neexecutare este datorăta unui eveniment de forță majoră, așa cum este acesta reglementat de legislația în vigoare.

Legea aplicabilă – jurisdicția

Prezentul termeni și condiții, precum și Contractul sunt supuse legii române. Eventualele litigii apărute între Societate și Client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Brasov.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate materialele integrate în acest Site sunt proprietatea intelectuală exclusivă a Societății. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie să fie vizualizate online. Totuși, paginile complete ale Site-ului pot fi tipărite dacă sunt destinate a fi folosite în scop strict personal. Fără a trece cu vederea aplicabilitatea generală a celor anterior menționate, Societatea poate oferi ocazional oportunitatea de a descărca imagini de fundal, economizoare de ecran sau alte programe utilitare din Site.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Selven Cake Logistics S.R.L. este operator de date cu caracter personal cu nr. 33540,  acesta va reține datele D-voastră personale și le va folosi numai în scopul de reclamă, marketing și publicitate, precum și în scopul informării Clienților asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia.

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Societatea înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către Vizitatori/Utilizatori/Clienți.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificatăși completată, Societatea are obligația de a administra în condiții de siguranțăși numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Utilizatorii/Clienții. 
Societatea respectă dreptul la confidențialitate a datelor fiecărei persoane care accesează Site-ul.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. Selven Cake Logistics S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este cea de reclamă, marketing și publicitate. Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare Societății pentru a informa clienții cu privire la situația contului lor de pe magieincofetarie.ro, cu privire la evoluția și starea comenzilor lor, precum și la evaluarea produselor și serviciilor oferite. Societatea poate notifica clienții săi cu privire la ofertele sale curente prin newsletterul săptămânal, putând trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Clientul acceptă să primească de la Societate mesaje de informare sau comerciale la adresele de e-mail comunicate Societății.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai Societății, precum și alte companii din același grup cu Societatea. Prin înscrierea pe Site/efectuarea unei Comenzi și completarea datelor personale în formularele de înscriere, Utilizatorii/Clienții declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a Societății și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Societății și a terților cu care Societatea are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate Societății,

participarea la concursuri, promoții;

transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în Site, administrare, etc);

statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii Site-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și alte servicii noi.

Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorii/Clienții beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată, semnatăși trimisă la sediul Societății, la următoarea adresa: S.C. Selven Cake Logistics S.R.L., Brasov, str. Merilor nr. 2, jud. Brasov.


Machetele si Florile pentru decorarea machetelor sunt realizate de SC MAGIE IN COFETARIE BCE SRL, CUI 37359314, J8/784/2017, cu sediul in Brasov, str. Merilor nr. 5 15

ATENTIE!

Florile si aranjamentele sunt realizate din pasta de zahar si sunt creeate cu mare migala, imita perfect florile naturale. Acestea NU sunt comestibile si nici nu pot intra in contact cu alte produse destinate consumului, intrucat contin piese precum sarme, stamine textile, perlute si alte materiale necomestibile. .
Se vor utiliza doar pentru decorarea machetelor de tort destinate expunerii.